Po dogovoru s poveljniki društev v GZ Vojnik Dobrna se tečaj “Višji gasilec” prestavi na jesenski termin.