Akti in pravilniki GZ Vojnik Dobrna

STATUT GZ Vojnik-Dobrna

Pravilnik o organizaciji in finančno materialnem poslovanju GZ

———————————————————————————

Akti in pravilniki GZS

Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev (GZS)

Pravila gasilske službe (GZS)

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih

Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva

 

Ostali akti in pravilniki GZS