Na organih GZ Vojnik Dobrna so bili sprejeti naslednji akti , pravilniki…

STATUT GZ Vojnik-Dobrna

Pravilnik o organizaciji in finančno materialnem poslovanju