Gasilska zveza Vojnik-Dobrna je nastala 4.6. 1999 na ustanovnem občnem zboru z namenom povezati šest duštev v občinah Vojnik in Dobrna.
Danes sestavljajo GZ Vojnik Dobrna naslednja prostovoljna gasilska društva:

V občini Vojnik:
PGD Vojnik, PGD Nova Cerkev, PGD Frankolovo, PGD Socka in PGD Lemberg

V občini Dobrna:
PGD Dobrna

          

 

 

 

KATEGORIJE DRUŠTEV

PGD VOJNIK III. kategorije   osrednje drušvo v občini Vojnik
PGD Nova Cerkev II. kategorije
PGD Frankolovo II. kategorija
PGD Socka I. kategorije
PGD Lemberg I. kategorije

PGD Dobrna III. kategorije   osrednje društvo v občini Dobrna


Predsednik GZ

Predsednik GZ Vojnik-Dobrna Benedikt Podergajs. Vodenje zveze mu je bilo zaupano na ustanovnem občnem zboru 4.6.1999 in od tedaj uspešno vodi delo zveze.

Beno je višji gasilski častnik org. smeri II. st.     PGD Vojnik

 

                        Namestnica predsednika GZ:

Stanka Repas višji gasilski častnik org. smeri I. st.    PGD Dobrna

 

 

Poveljnik GZ

Poveljnik GZ Vojnik-Dobrna Ivan Jezernik. Prav tako mu je bilo operativno vodenje zveze zaupano na ustanovnem občnem zboru 4.6.1999 in tudi on uspešno vodi operativo v GZ. Je tudi namestnik poveljnika celjske gasilske regije.

Ivan je višji gasilski častnik II. st.    PGD  Nova Cerkev

 

                         Namestnik poveljnika GZ:

Stanislav Božnik višji gasilski častnik  II. st.    PGD Dobrna