Skip to content

Tečaj OPERATIVNI GASILEC se prične 4.2.2018 v prostorih PGD Dobrna.

Urnik in ostale informacije se nahajajo  v rubriki “Tečaji”

V organizaciji GZ Vojnik Dobrna, se je 14.12. 2013 pričel nadaljevalni tečaj gasilec.  Tečaj poteka v prostorih PGD Dobrna.

  Na Plenumu GZS je bil v mesecu maju sprejet sklep, da se pristopi k pripravi sprememb statuta GZS, zaradi uskladitve s Pravili gasilske službe in spremembami veljavne zakonodaje. Dogovorjeno je tudi bilo, da delovna skupina, ki bo pripravljala spremembe statuta GZS pripravi tudi vzorčne splošne akte za GZ in PGD.

Za PGD so pripravljeni predlogi statuta in  splošni aktov:

  1. Statut PGD          VZOREC Statut PGD dopolnjen-1
  2. Pravilnik o organizaciji poslovanja PGD          VZOREC Pravilnik o org_ poslov_ PGD
  3. Pravilnik o finančno materialnem poslovanju PGD         VZOREC Pravilnik o fin_ mat_ posl_ PGD
  4. Pravilnik o disciplinskem postopku v PGD     VZOREC Pravilnik o disciplinskem postopku(1)
Rok za uskladitev statutov je 15.07.2012.
Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE (klik)