Gasilski domovi v GZ Vojnik Dobrna

http://www.gz-vojnik-dobrna.si/wp-content/uploads/2012/01/Domovi.jpg

Gasilska zveza Vojnik-Dobrna je nastala 4.6. 1999 na ustanovnem občnem zboru z namenom povezati šest duštev v občinah Vojnik in Dobrna.
Danes sestavljajo GZ Vojnik Dobrna naslednja prostovoljna gasilska društva:

V občini Vojnik:
PGD Vojnik, PGD Nova Cerkev, PGD Frankolovo, PGD Socka in PGD Lemberg

V občini Dobrna:
PGD Dobrna

 

 

 

 

 

KATEGORIJE DRUŠTEV
PGD VOJNIK III. kategorije   osrednje drušvo v občini Vojnik

PGD Nova Cerkev II. kategorije
PGD Frankolovo II. kategorija
PGD Socka I. kategorije
PGD Lemberg I. kategorije
PGD Dobrna III. kategorije   osrednje društvo v občini Dobrna

 

Predsednik GZ                            Namestnica predsednika GZ

                      

Ivan Jezernik                                                 Stanka Repas
VGČ II.st.                                                        VGČ org. II.st.
PGD Nova Cerkev                                          PGD Dobrna

 

Poveljnik GZ                                  Namestnik poveljnika GZ

                     

Stanislav Božnik                                       Sebastjan Železnik
VGČ II.st.                                                   GČ II.st.
PGD Dobrna                                               PGD Frankolovo