Gasilska zveza Vojnik-Dobrna

Keršova ul. 8
3212 Vojnik

gz.vojnikdobrna@gmail.com

Tel:
Predsednik  041 763 391      Ivan Jezernik
Poveljnik      041 763 350     Stanislav Božnik