TEČAJ VIŠJI GASILEC (klik)

Tečaj višji gasilec se prične 24.4.2021 v prostorih Jernejevega doma v Vojniku

Varnostni ukrepi ob pandemiji Covid-19 (klik)