Stalne komisije pri GZ Vojnik-Dobrna

 • Komisija za  članice
  • Predednica  Stanka Repas
 • Komisija za  mladino
  • Predednica  Petra Tržan
 • Komisija za veterane
  • Predsednik  Avgust Čerenak
 • Komisija za odlikovanja
 •           Predsednik  Sandi Škoflek