Nadzorni odbor  GZ Vojnik-Dobrna

Predsednik NO
Beno Podergajs

Član NO
Branko Jezernik

Član NO
Boris Božnik

 

Stalne komisije pri GZ Vojnik-Dobrna

Predsednica komisije za članice
Metka Štravs

Predsednica komisije za mladino
Nastja Falnoga

Predsednik komisije za veterane
Adolf Janc

Predsednica komisije za priznanja odlikovanja in napredovanja
Marija Železnik

Predsednik komisije za zgodovino
Štefan Pohajač

Predsednik kandidacijske komisije
Stanislav Pečnik