VARNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI-lekt._potrjeno_za objavo