30.6.2023 je bila v organizaciji GZ Vojnik Dobrna in gostitelja PGD Dobrna, svečana podelitev gasilskih napredovanj na osnovi opravljenih tečajev v čin:

Operativni gasilec    (OG)    8 tečajnikov
Višji gasilec                (VG)   22 tečajnikov
Gasilski častnik         (GČ)   10 tečajnikov
Višji gasilski častnik (VGČ)   1 tečajnik

Vsem prejemnikom napredovanj iskrene čestitke!

Poveljnik GZ Vojnik Dobrna
Stanislav Božnik

Tečajniki, predavatelji inštruktorji poveljniki PGD