OBVESTILO!!!

Tečaj Pripravnik bo potekal v PGD Socka s pričetkom 3.9.2023

Kandidate za tečaj je potrebno vpisati v Vulkan do 1.9.2023