Tečaj višji gasilec se prične 24.4.2021 v Jernejevem Domu v Vojniku

 

Tečaj se bo odvijal v skladu s strogimimi varnosnimi ukrepi NIJZ in GZS  zaradi pandemije Covid-19.

Prosimo, da tečajniki dosledno upoštevajo vsa navodila, ki jim bodo predstavljena na začetku tečaja.

Varnostni ukrepi ob pandemiji Covid-19 (klik)